👩‍🏫 Darčeky pre učiteľku

Ochrana osobných údajov

Milé klientky, milí klienti,

spoločnosť nubio beads, s.r.o. (Ďalej len "nubio") pre vás prináša do Českej republiky a na Slovensko ponuku korálok a náramkov z minerálov. Údaje, ktoré nám poskytujete, potrebujeme predovšetkým preto, aby sme vám rýchlo a s maximálnym komfortom doručili objednaný tovar a vyhoveli všetkým vašim potrebám. Robíme maximum pre to, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí a v súlade s právnymi prespíš vrátane GDPR.

Aké osobné údaje spracovávame?

:V rámci registračného a nákupného procesu a na základe uzatvorenia zmluvy na našom e-shope www.nubio.cz spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • Pri registrácii:
  meno a priezvisko, e-mail, poštovú adresu, fakturačnú adresu, adresu pre doručovanie, telefónne číslo (rovnaké údaje spracovávame aj po vyplnení kontaktného formulára)
  prihlasovacie mená a heslá. Nemáme pístup ku skutočnému heslu
  údaje vzniklé na základe uskutočnených zmlúv – nakúpené produkty, vaše objednávky, informácie a podklady, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete
 • Zákazník pri nákupe:
  Meno a priezvisko, e-mail, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie                                Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy - nakúpené produkty, všetku komunikáciu a podklady, ktoré nám ako klient v súvislosti s plnením zmluvy poskytnete (poradenstvo, otázky, info o produktoch, reklamácie atď.)                            
 • Partner pri nákupe:
  Meno, priezvisko, firmu, IČ, DIČ, sídlo či miesto podnikania, doručovaciu adresu, e-mail, telefónné číslo, fakturačnú adresu, bankovné spojenie

Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy - nakúpené produkty, všetku komunikáciu a podklady, ktoré nám ako klient v súvislosti s plnením zmluvy poskytnete (poradenstvo).


 

Účel spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame s maximálnou starostlivosťou, aby sme splnili svoje záväzky, zákonné povinnosti a ponúkli vám to najlepšie. To všetko vykonávame v súlade s európskymi i českými právnymi predpismi. Osobné údaje spracovávame najmä na nasledujúce účely:

Plnenie zmluvy:

Ak ste u nás nakúpili, uzavreli ste s nami kúpnu zmluvu. Všetky požadované údaje sú potrebné:

 • aby sme vám maximálne rýchlo a s čo najväčším komfortom dodali tovar a
 • splnili všetko, čo sme sľúbili v rámci krokov pred a po uzavretí zmluvy a v ostatné vzájomnej komunikácii.
 • pre zaistenie komfortného zákazníckeho servisu a poradenstva, o ktoré nás často žiadate.
 • pre prípad riadneho a rýchleho vyriešenia prípadných reklamácií.
 • pre prípad budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán

Plnenie zákonných povinností:

Osobné údaje spracovávame tiež na účely plnenia zákonných povinností ustanovených najmä:

 • právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov
 • právnymi predpismi o dani z pridanej hodnoty, dani z príjmu a ďalších daňových predpisov
 • účtovné právne predpisy.
 • a ďalšie európske či české právne predpisy


Zasielanie newslettera:

Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy sme oprávnení vám zasielať newslettery. Nemáme v úmysle zahltiť vás obťažujúcimi e-maily, starostlivo vyberáme obsah, ktorý zasielame s veľkými časovými intervalmi. Ak nemáte záujem o:

 • časovo obmedzené akcie ako zvýhodnená balenia, darčeky, zľavy či dopravu zadarmo
 • informácie o novo zverejnených produktoch a súťažiach
 • môžete sa z odberu newsletterov odhlásiť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom emailu alebo kontaktovať priamo náš zákaznícky servis

Doba uchovávania a spracúvania osobných údajov

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za účelom plnenia zmluvy a zákonných povinností po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis či prebiehajúce súdne či správne konanie uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.

Na účely zasielania primeraných obchodných oznámení budú osobné údaje uchovávané a spracovávané po dobu 3 rokov od posledného nákupu na www.nubio.cz. Potom budú osobné údaje zmazané, skartované alebo trvalo anonymizované.

Cookies

Naše stránky používajú tzv. Cookies nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky webových stránok a internetových služieb. Snažíme sa o to, aby bolo pre vás nakupovanie, čo najjednoduchšie a najpríjemnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa užívajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. Pre:

 • pre správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
 • pre zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovanie návštevnosti, vašom pohybe po stránkach a využitých funkciách
 • zistenie informácií o prezeranie reklám, aby sme Vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktoré nemáte záuje

Aké práva môžete uplatniť?

Máte absolútne legitímne právo mať kontrolu nad vlastnými osobnými dátami. V súvislosti s ich správou môžete voči nám ako správcovi uplatniť rad práv .:

Právo na prístup k informáciám:

Máte samozrejme právo požadovať od nás informáciu, či sú vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie. Ak vaše osobné údaje spracovávame, máte právo požadovať vysvetlenie ohľadom ich spracovania, vrátane informácií o tom, aké z vašich osobných údajov spracovávame.

Právo na opravu:

Máte tiež právo, aby vaše spracovávané údaje boli vždy aktuálne a presné. Ak nie je tomu tak, môžete po nás požadovať opravu, aktualizáciu či doplnenie akéhokoľvek osobného údaje. Do doby, než presnosť údajov preveríme, môžete žiadať obmedzenia spracovania.

Právo na výmaz:

Máte tiež právo na to, aby vaše osobné údaje neboli spracovávané vôbec. Z tohto titulu môžete požadovať vymazanie konkrétnych osobných údajov. Ak nebude nám v tom brániť zákonná povinnosť, povinnosť zo zmluvy či oprávnený záujem samozrejme vašej žiadosti na výmaz vyhovieme, príslušné údaje vymažeme, skartujeme či anonymizujú.

Právo na prenosnosť:

Ďalším z práv, ktoré vám nová európska úprava GDPR poskytuje, je právo požadovať tzv. Prenosnosť osobných údajov na nového správcu.

Právo podať námietku:

V prípade osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu Núbie alebo vo verejnom záujme máte právo namietať adresovanú Núbie proti takémuto spracovávanie. Ide najmä o prípady, kedy vám budeme zasielať z dôvodu oprávneného záujmu obchodné oznámenia na základe kúpnej zmluvy či vášho súhlasu.

Právo podať sťažnosť:

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek sa obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov sa sťažností, a to v prípadoch, keď sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv týkajúcich sa osobných údajov.

Ďalšie príjemcovia osobných údajov?

Aby sme vám mohli náš tovar riadne ponúknuť na e-shope, doručiť je až k vám, môžu byť vaše vaše osobné údaje sprístupnené ďalším subjektom:

 • prevádzkovateľovi zabezpečujúcemu technické riešenie a podporu e-shopu spoločnosti
 • prevádzkovateľovi účtovného systému a cloudového úložiska, na ktorom je účtovný systém bezpečne uložený
 • poskytovateľovi, u ktorého máme elektronickú poštu,
 • spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb za účelom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenie kúpnej zmluvy
 • prepravcom na účely dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešení reklamácií, vrátane odstúpenia od zmluvy
 • tretím stranám, napr. právnym zástupcom, súdom, obnoviť alebo uzavretie akejkoľvek zmluvy s vami;
 • verejným orgánom (napr. polície).
 • prípadne ďalšie poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti predávajúci nevyužíva

Kam sa na nás môžete obrátiť

Správcom vašich osobných údajov na týchto webových stránkach je spoločnosť Nubia beads, sro, so sídlom Nové sady 988/2, 602 00 Brno, identifikačné číslo: 09976094, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C 5796. Veľmi radi vám vyjdeme ústrety, poskytneme informácie i vysvetlenie, ktorá budete potrebovať. Ak budete čokoľvek potrebovať, obráťte sa na ktorýkoľvek z nižšie uvedených kontaktov:

Zákaznicky servis: info@nubio.cz

Telefón: + 420 721 227 272.

Tieto Zásady spracovanie osobných údajov sú platné a účinné od 25. 5. 2018.